door | 5 november 2021 | T-Box

Enkele rietjes met stierensperma

Semex Holland B.V. uit Friesland is een grote speler op het gebied van fokstiersperma. Ze zijn de exclusieve distributeur van het Canadese bedrijf Semex voor Nederland, België en Denemarken. Samen met melkveehouders werkt men aan een gezonde, productieve en duurzame veestapel. Een centralisatie van alle opslag van spermarietjes in stikstofvaten moest het bedrijfsproces makkelijker, efficiënter en winstgevender maken.

“Tot 2019 werd de opslag en het beheer van spermarietjes uitbesteed aan lokale vertegenwoordigers met elk een eigen voorraad”, vertelt Jitske van der Krieke. Zij is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de logistiek & sales support. “Maar de snel veranderende markt vraagt om een centrale opslag, waarmee direct kan worden ingespeeld op de vraag en het aanbod. Bovendien brengt het een stuk kostenefficiëntie met zich mee. Met één centraal opslag- en distributiesysteem valt precies te monitoren wat we direct kunnen leveren, wat de voorraad is en wat er bijbesteld moet worden.”

Jitske: “We gingen op zoek naar de geschikte software om deze centralisatie en alle aanpassingen die dit met zich meebrengt te beheren. We wilden alles zo veel mogelijk automatiseren en overal toegang kunnen hebben tot de administratie. We kozen uiteindelijk voor Exact Online met een aanvulling van T-Box.”

Naar een optimaal bedrijfsproces

In elke container zit een voorraad met stierensperma

Jitske zegt dat het nieuwe centrale systeem veel voordelen heeft. Semex Holland B.V. kan nu sinds juni 2019 rechtstreeks leveren aan klanten. Men weet precies wat de actuele voorraad is. De goede registratie van batchnummers zorgt ervoor dat men zicht krijgt op de succesfactoren van elke stier. De gegevens zijn direct beschikbaar voor controles door de voedsel- en warenautoriteiten.

Een voorraad aanhouden is duur. Door goed in te spelen op vraag en aanbod kan deze zo strategisch mogelijk worden ingezet. “Eerst werkten we met het sperma van 10 stieren. Nu zijn er dat wel tweehonderdvijftig”, zegt Jitske van der Krieke.

Een overgang naar Exact Online en T-Box met begeleiding van Acconet

“Acconet heeft ons begeleid met het hele overgangsproces. We hebben daar veel van geleerd. We weten nu hoe dingen precies werken en hoe orders met elkaar corresponderen. T-Box werkt op de achtergrond om alle input aan elkaar te koppelen.” Jitske zegt dat het nieuwe centrale systeem een hoop tijd en energie scheelt. “Het loopt allemaal op rolletjes. Sinds de invoering, nu een jaar geleden, hebben we geen contact meer gehad met Acconet. Dat zegt wel genoeg.”

Meer over Acconet en T-Box

Acconet, leverancier van bedrijfssoftware, ondersteunt bedrijven bij hun implementatie van Exact softwarepakketten. Het zelf ontwikkelde product T-Box maakt het mogelijk om aanvullende gegevens te integreren met Exact Online of een andere bedrijfsadministratie. T-Box kan ook verschillende systemen van samenwerkende bedrijven met elkaar laten communiceren. In het App Center van Exact en op de site van T-Box staan verschillende oplossingen die Acconet met T-Box kan bieden.

Acconet heeft ons begeleid met het hele overgangs­proces. We hebben daar veel van geleerd. We weten nu hoe dingen precies werken en hoe orders met elkaar corres­ponderen. T‑Box werkt op de achter­grond om alle input aan elkaar te koppelen.

Jitske van der Krieke

Logistiek & Sales Support, Semex Holland BV

Gerelateerde Verhalen

Pin It on Pinterest

Share This