T-Box Connector voor Exact Online

door 7 mrt 2014Acconet Online

De T-Box Connector voor Exact Online is opgenomen in het Exact App Center.
Combineer de voordelen van Exact Online en Exact Synergy Enterprise met de T-Box Connector. Gegevens zoals grootboekrekeningen, artikelen en relaties beheert u centraal in Exact Online of Exact Synergy Enterprise. De T-Box Connector zorgt voor de uitwisseling van deze gegevens tussen beide systemen.

Pin It on Pinterest

Share This