De T-Box Connector voor Exact Online is opgenomen in het Exact App Center.

T-BOX

Combineer de voordelen van Exact Online en Exact Synergy Enterprise met de T-Box Connector. Gegevens zoals grootboekrekeningen, artikelen en relaties beheert u centraal in Exact Online of Exact Synergy Enterprise. De T-Box Connector zorgt voor de uitwisseling van deze gegevens tussen beide systemen.