CopyRight

Stel u werkt met een speciaal softwarepakket voor uw branche en u wilt gebruik maken van een moderne cloudoplossing zoals Exact Online. Of u maakt een inkoopplanning in Excel en u wilt daarvan automatisch inkooporders aanmaken in uw software. Twee voorbeelden waarbij onze klanten gebruik maken van postmyfile.nl.

Grip op uw bedrijfsprocessen

Schema Bedrijfsprocessen

Exact Synergy CRM

Exact Synergy scherm

Verkoopmedewerkers werken vaak zelfstandig. De omzetverwachting voor de komende periode werken ze bij in hun persoonlijke Excel-sheets en e-mailen deze vervolgens naar hun manager, die ze daarna verwerkt. Verkoopmedewerkers beheren ook hun eigen leads en marketingmateriaal. Deze werkwijze is inefficiënt, ondoorzichtig en maakt het moeilijk het verkoopproces te beheren. Exact Synergy vereenvoudigt deze processen en zorgt voor transparantie. De oplossing centraliseert alle gegevens en iedere medewerker heeft toegang tot onder meer klantgegevens, marketingmateriaal en leads. De beveiliging van de gegevens is uiteraard goed geregeld.

Offertes en orders

saleGekwalificeerde leads worden prospects en prospects worden klanten. De verkoopbinnen en -buitendienst hebben met Exact Synergy en CopyRight de tools in handen om het verkoopproces efficiënt uit te voeren. Verkoopmedewerkers hoeven geen toegang te hebben tot het volledige bedrijfssysteem om toch efficiënt offertes en orders vast te kunnen leggen. Het programma biedt een aantal op zichzelf staande webpagina’s, waarmee medewerkers op een veilige manier via internet hun werk kunnen doen.

Offertes en orders komen in de werkstroom van de verkoopbinnendienst en het management voor goedkeuring en verdere afhandeling. Getekende overeenkomsten worden ingescand en digitaal vastgelegd. Orders kunnen op basis van offertes automatisch worden samengesteld.

CopyRight gebruikt de gegevens uit Exact Synergy bij het maken van offertes en orders. Artikelen, samenstellingen (bijv. communicatiepakketten) en prijsafspraken liggen vast in Exact Synergy. Edities en regio’s worden op de achtergrond vertaald naar projecten, waarbij met kostenplaatsen en kostendragers de financiën worden geregistreerd.

Exact Synergy scherm

Er kan gekozen worden uit verschillende betalingscondities, zoals vooruitbetaling bij opdracht en het restant bij verschijning, 100 % bij verschijning of in termijnen, op rekening of per incasso. Bij de facturatie berekent het systeem welke facturen gemaakt moeten worden. De berekening is gebaseerd op de ordersoort: abonnement of plaatsingsopdracht en op de planning: start- en verschijningsdatum voor de facturatie.

In de regels wordt vastgelegd om welke edities het gaat en of er een hoofdstuk of een voorkeursplaatsing is afgesproken. De prijzen worden bepaald op basis van de aanwezige prijsafspraken.

Wordt een plaatsing uit coulance aangeboden, dan is het mogelijk om deze op te nemen ten laste van een eerdere editie. De financiële registratie vindt dan overeenkomstig plaats, zodat een juist inzicht verkregen wordt in de kosten en opbrengsten per editie.

Er zijn verschillende overzichten beschikbaar van de orderintake en de facturatie per editie, klant, vertegenwoordiger etc.

Traffic, bladopmaak en studio

TrafficHet op tijd binnen krijgen van tekst- en beeldmateriaal is zonder een goede automatisering een tijdrovend en foutgevoelig proces. Materiaal kan door verschillende partijen aangeleverd worden: de klant, het reclamebureau of er wordt opdracht gegeven aan een fotograaf en tekstschrijver. Een juiste briefing voorkomt fouten en een goede bewaking van het planningsproces voorkomt vertraging.

Zodra de “Startdatum Traffic” van de editie is bereikt, verstuurt CopyRight automatisch per e-mail de werkopdrachten naar de leveranciers van het materiaal. De werkopdracht wordt samengesteld uit de order en uit de teksten die zijn vastgelegd per artikel. De datum van verzending van de werkopdracht en de actiestatus worden door het programma bijgewerkt in de planning.

Exact Synergy scherm

De trafficmedewerker ziet dagelijks de actuele stand van zaken in de planning en werkt hierin de ontvangst van het materiaal bij. De actiestatus wordt in een kleur weergegeven, zodat direct duidelijk is waar de knelpunten zich voordoen. Levert een partij niet op tijd het materiaal aan, dan verstuurt het programma automatisch herinneringen van de werkopdrachten. De actiestatus, deadline en kleur worden bijgewerkt in de planning. In de planning is het mogelijk om een opdracht door te plaatsen naar een volgende editie. Op het moment dat het materiaal volledig is ontvangen, wordt er een werkopdracht gemaakt voor de studio.

De bladopmaak is een scherm waarin op overzichtelijke wijze de pagina’s worden ingedeeld van een editie.

Voor de verspreiding van de tijdschriften zijn verschillende verspreidingslijsten beschikbaar.

Exact Synergy voor HRM

Met de HRM-oplossing van Exact Synergy kiest u uit de best practices van nu, zónder dat u functionaliteit implementeert die u niet nodig hebt. Beeldt u eens in dat u een systeem heeft waarin uw medewerkers zelf gegevens invoeren en beheren. Dat u informatie op één goed beveiligde locatie bewaart, die overal toegankelijk is voor de bevoegde personen. En dat u volledige medewerkersdossiers hebt en altijd rapportages over medewerkers kunt raadplegen.

Exact Synergy stroomlijnt, verheldert en ondersteunt elk HRM-aspect, vanaf het moment dat een medewerker in dienst treedt tot de laatste werkdag. Zo heeft u dus meer tijd voor strategische HRM in uw bedrijf.

Voordelen

Het bedrijfssoftware platform van Exact Synergy en CopyRight biedt u de volgende voordelen:www

  • Organisatiebreed inzetbaar : CRM, HRM en Financiën.
  • Specifiek inzetbaar voor uitgeverijen van tijdschriften en multimedia.
  • Verkoopcyclus en andere processen verlopen sneller en doeltreffender.
  • Inzicht in hoeveelheid verkochte advertenties en omzet.
  • Tijdsbesparing en minder fouten bij Traffic.
  • Webbased: werknemers kunnen overal werken via internet.

Pin It on Pinterest

Share This
Wij bellen u graag even terug!
Geef hier uw naam en telefoonnummer,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Wij bellen u graag even terug!
Aanvraag Proefabonnement
Geef hier uw naam en e-mail adres,
dan verwerken wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk.