Disclaimer

De door Acconet op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Kamer van Koophandel
Acconet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17137070.

Inhoud
Voor de juistheid en volledigheid van de informatie kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Acconet kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Acconet en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Acconet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Acconet worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Acconet.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Acconet omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Pin It on Pinterest