T-Box

Applicaties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id lectus sem. Cras consequat lorem.

Koppelingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id lectus sem. Cras consequat lorem.

Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id lectus sem. Cras consequat lorem.
T-Box Uren

T-Box Uren

De urenmodule beschikt over een urenregistratie en koppelingen om uren in te lezen en uit te wisselen met externe loonverwerkers. Met T-Box Statistieken kunnen overzichten worden gemaakt van de geboekte uren. Denk daarbij aan de productiviteit van de medewerker(s), ziekteverzuim en projectoverzichten.

T-Box voorziet in de volgende scenario’s:

 1. Urenregistratie met T-Box Uren. Bij de urenregistratie wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de Exact software. De medewerkergegevens liggen vast in Exact Synergy en zijn geïntegreerd in T-Box Uren. In het schermvoorbeeld is de functie van de medewerker bepalend voor de keuze van de uursoorten en de gekoppelde tarieven. Een voorbeeld van een tariefstructuur die standaard niet wordt ondersteund.
 2. Urenregistratie in Exact Globe, Exact Synergy (Enterprise) of een ander pakket. De uren zijn via een koppeling beschikbaar in T-Box Uren.

Exporteren van uren voor de loonverwerker

T-Box Uren heeft een exportfunctie om de uren periodiek aan te leveren aan de loonverwerker. Per uursoort en kostensoort liggen de looncodes vast, zodat u een volledige aansluiting heeft met de loonadministratie. De loonjournaalpost die u terug krijgt kan automatisch ingelezen worden in Exact Globe. De koppeling met SCAB is gerealiseerd. De koppelingen met CBBS en Exact E-Salaris volgen binnenkort.

Uren automatisch boeken op basis van planning

Werkt u met Exact Synergy (Enterprise) en werken medewerkers voor een (langere) periode op een project, dan kunnen de uren met één druk op de knop geboekt worden. Voordat de uren worden verwerkt, kunnen eventuele correcties worden aangebracht.

Informatie beschikbaar uit Exact Synergy (Enterprise)

De ziekmeldingen en verlof-/vakantiedagen die in Exact Synergy (Enterprise) zijn vastgelegd, worden getoond bij het boeken en opvragen van de uren. Bij het automatisch boeken van de uren worden de mutaties overgenomen in T-Box Uren.

Factureren

T-Box Uren heeft een exportfunctie om de uren over te zetten naar facturen in Exact Globe. In Exact maakt u het onderscheid tussen facturabele en niet facturabele uren en kosten. T-Box Uren ‘weet’ via de integratie met Exact welke uren en kosten doorbelast worden.

Toekomstige ontwikkelingen

Het op tijd binnenkrijgen van de gewerkte uren is bij veel organisaties een terugkerende uitdaging. T-Box Uren wordt uitgebreid met een e-mail functie voor het verzenden van de geplande uren. Nadat de uren door de medewerker via een hyperlink zijn bevestigd, worden deze geboekt. Er wordt een internetpagina gemaakt waarmee de geplande uren door de medewerker kunnen worden aangepast. De opdrachtgever krijgt per e-mail een overzicht van de gewerkte uren en gemaakte kosten. Sneller, eenvoudiger en drempelverlagend!

Voordelen van T-Box Uren

 • Verschillende scenario’s worden ondersteund. U gebruikt de functies die zijn afgestemd op uw werkwijze.
 • Het zoveel mogelijk automatisch boeken bespaart veel tijd en voorkomt fouten.
 • Afwijkende tariefstructuren zijn mogelijk.
 • De uitgebreide koppelingsmogelijkheden verbeteren het proces van registreren tot en met loonverwerking.
 • De koppeling met T-Box Statistieken biedt u toegankelijke managementinformatie.
 • De toekomstige e-mail en internetfuncties maken het goedkeuren en boeken van uren nog eenvoudiger.
T-Box Logistiek

T-Box Logistiek

T-Box Logistiek is ontwikkeld voor een logistiek dienstverlener, die marketingmateriaal en samples verpakt en verzendt voor haar klanten. De diensten worden op basis van tijd en (verzend)kosten gefactureerd. De kosten zijn vaak pas later bekend, omdat de inkoopfacturen van de verzenders maandelijks achteraf worden ontvangen en verwerkt.

Het proces

De verzendopdrachten worden in grote hoeveelheden, meerdere keren per dag elektronisch aangeleverd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verzending aan bedrijven en particulieren, verschillende verzendwijzes en verzenders. De orders worden ingelezen via T-Box Logistiek in Exact Globe. T-Box Logistiek verzorgt de conversie van de verschillende binnenkomende bestandsformaten naar het Exact XML schema. Via een MS Word koppeling worden gepersonaliseerde brieven geprint op het briefpapier van de opdrachtgever. Aan de hand van de raaplijst met barcode, worden de orders geraapt en verpakt. De verzendingen worden teruggemeld in het magazijnscherm van T-Box Logistiek (zie schermafdruk).

Koppeling met GLS

T-Box Logistiek zet een bestand met de verzendgegevens klaar voor het verzendpakket van GLS. Het pakket van GLS pikt het bestand op en print een verzendlabel. Aan het einde van de dag worden de verzendingen verwerkt in het pakket van GLS, waarbij de dagverwerking klaargezet wordt voor T-Box Logistiek. De dagverwerking met de Track en Trace nummers, worden door T-Box Logistiek per order bijgewerkt in Exact Globe.

Terugmelding aan opdrachtgever

Na het afhandelen van de leveringen, verzendt T-Box Logistiek een elektronisch bericht aan de opdrachtgever met de geleverde orders. Periodiek wordt het verbruik via een rapportage gemeld aan de opdrachtgever. Met Exact Globe wordt de voorraad bewaakt, zodat producten tijdig worden besteld.

Stuklijsten en vervangende artikelen

De oplossing is zo opgezet, dat er gewerkt wordt met stuklijsten voor het samenstellen van producten en vervangende artikelen. Bij vervangende artikelen wordt het bestelde product, vervangen voor een ander product. Bijvoorbeeld bij het op kleur leveren van een basisproduct.

Factureren

T-Box Logistiek beschikt over een koppeling met de financiële- en projectadministratie van Exact Globe. Per opdrachtgever (project) worden de geboekte inkoopfacturen en diensten verzameld. De boekingen worden in T-Box Logistiek automatisch verwerkt tot facturen, waarbij (vaste) prijsafspraken en opslagen worden berekend.

Statistieken

Wilt u weten hoeveel orderregels er in het logistieke proces verwerkt worden? Dat kan met T-Box Logistiek. Er worden statistieken bijgehouden, die u standaard in Exact Globe niet tot uw beschikking heeft.

Toekomstige ontwikkelingen

T-Box Logistiek wordt uitgebreid met internetpagina’s, waarmee klanten de status van orders en de Track en Trace nummers kunnen opvragen. Klanten kunnen dan ook het verbruik en de actuele voorraad van de eigen producten volgen.

Voordelen van T-Box Logistiek

 • Verloopt het logistieke proces of de manier van factureren anders dan door de standaard software wordt ondersteund, dan is T-Box Logistiek een uitkomst.
 • T-Box Logistiek maakt het mogelijk om orders elektronisch in te lezen in Exact Globe, ook als bestandsformaten afwijken van het Exact XML Schema.
 • De verwerking van verzendingen gaat sneller en eenvoudiger via het magazijnscherm van T-Box Logistiek.
 • Het magazijnscherm voorziet in koppelingen met de software van verzenders, zoals de GLS koppeling. Orders worden verrijkt met Track en Trace nummers via dezelfde koppeling.
 • Er worden statistieken bijgehouden, die u standaard in Exact Globe niet tot uw beschikking heeft.
T-Box Rapporten

T-Box Rapporten

Met T-Box Rapporten kunnen meerdere rapporten tegelijkertijd opgestard worden met vooraf ingestelde selecties. Gegevens in Exact Globe en Exact Synergy (Enterprise) kunnen als ‘stuurinformatie’ gebruikt worden bij het samenstellen van de overzichten.

Producent van dagverse producten

Een voorbeeld van de toepassingsmogelijkheden van T-Box Rapporten, wordt gebruikt door een producent van dagverse producten. Het assortiment wisselt van seizoen tot seizoen. In het artikelbestand van Exact Globe worden de artikelen gekenmerkt, die in een bepaalde periode vervaardigd en geleverd worden. In het verleden moesten regelmatig verschillende lijsten (gemaakt met Crystal Reports) aangepast of uitgebreid worden. Met T-Box Rapporten behoort dat tot het verleden. De klant kan zelf versies van rapporten toevoegen en via de artikel- en debiteurgegevens bepalen wat op welke lijst komt. T-Box Rapporten wordt gebruikt voor de aansturing van de dagproductie en verdeling van de leveringen. Het systeem voorziet in het samenstellen van emballagelijsten. Voordat de vrachtwagens vertrekken, worden de lijsten gemaild naar de afnemers en distributiecentra. Dankzij T-Box Rapporten wordt er veel tijd bespaard, zowel aan de kant van de producent als aan de kant van de afnemer/distributeur.

Afdruk en Preview

Rapporten kunnen rechtstreeks afgedrukt worden op de (ingestelde) printer of via een ‘preview’ getoond worden op het beeldscherm van de gebruiker. Via de preview functie kan de gebruiker er voor kiezen om het rapport af te drukken, te mailen of op te slaan in diverse formaten, w.o. PDF, MS Word en MS Excel.

Rapportgenerator met programmeeromgeving

Onder de motorkap beschikt T-Box Rapporten over een uitgebreide rapportgenerator. Naast de functies die we kennen van rapportgeneratoren, zoals Crystal Reports, biedt T-Box Rapporten een programmeeromgeving met uitgekiende mogelijkheden. Eerlijk is eerlijk… de programmeeromgeving is geen tool voor eindgebruikers, maar het stelt ons in staat om met T-Box Rapporten in veel gevallen het onmogelijke, mogelijk te maken.

Voordelen van T-Box Rapporten

 • Meerdere rapporten kunnen tegelijkertijd afgedrukt worden met vooraf ingestelde selecties.
 • De uitgebreide rapportgenerator met programmeeromgeving biedt ongekende mogelijkheden.
T-Box Statistieken

T-Box Statistieken

T-Box Statistieken verzamelt en ordent gegevens uit Exact Globe en Exact Synergy. De gegevens worden opgeslagen in de database van T-Box Statistieken. Daarbij worden verbanden gelegd die in de standaard software niet beschikbaar zijn.
Wilt u de gegevens ordenen per regio, afleverdebiteur of classificatie? Of wilt u klanten(groepen) kunnen vergelijken? Het zijn slechts enkele van de mogelijkheden die T-Box Statistieken u biedt.

Voordelen van T-Box Statistieken

 • Statistiekinformatie naar wens.
 • Integratie met T-Box Uren, T-Box Logistiek en T-Box Rapporten.
 • Koppeling met Exact Globe en Exact Synergy voor het verzamelen en ordenen van gegevens.
 • Het datamodel van T-Box Statistieken is aanpasbaar en verhoogt daarmee de flexibiliteit.
 • De gebruikersinterface kan naar wens samengesteld worden met tabellen en grafische presentaties.
T-Box Exact Online - Synergy Connector

T-Box Exact Online - Synergy Connector

De T-Box connector wisselt gegevens uit tussen Exact Online en Exact Synergy Enterprise
De koppeling zorgt voor de uitwisseling van grootboekrekeningen, artikelen en relaties tussen Exact Online en Exact Synergy Enterprise. De T-Box connector kan in twee modi werken: met en zonder gebruikersinterface. In de modus zonder gebruikersinterface kan de T-Box connector gescheduled worden zodat deze geautomatiseerd, zonder tussenkomst van de gebruiker zijn werk doet.

Informatie aanvragen

 
Wij bellen u graag even terug!
Born Sportscare, gevestigd te Geleen, produceert en ontwikkelt producten op het gebied van sportvoeding en verzorging. Born Sportscare werkt samen met een extern vervoerder (DSV Solutions) die hun producten op voorraad houdt en transporteert. Zij willen de opdrachten die de vervoerder uitvoert via elektronisch berichtenverkeer laten lopen. Freek Cuypers, directeur van Born Sportscare stelde Acconet de vraag: “Hoe doe je dat als je met Exact Online werkt?” Acconet kwam met de oplossing: de T-Box File Mailer. T-Box File Mailer zorgt ervoor dat de leveringen op afroep vanuit Exact Online worden omgezet naar een DSV bericht. Een medewerker van Born meldt zich aan in een speciaal ingericht webportaal en kan alle nieuwe leveringen opvragen. “Met de T-Box oplossing van Acconet zijn dagelijks voorkomende handelingen naar tevredenheid geautomatiseerd”, aldus Freek Cuypers.
Patisserie Hoeben uit Liessel is een bakkerij die dagvers gebak levert aan ruim 300 supermarkten. De leadtime is korter dan bij de concurrentie, dus ‘delivery on demand’ maar dan wel vers! Leon Hoeben, Hoofd Bedrijfsbureau van Patisserie Hoeben geeft aan: “Onze concurrentiekracht berust voor een belangrijk deel op het snel kunnen bedienen van onze klanten. Om dit te bewerkstelligen hebben wij betrouwbare productielijsten nodig waarop staat welke artikelen in welke hoeveelheid aan welke klant geleverd moeten worden. Die productielijsten worden samengesteld door T-Box, een maatwerkoplossing van Acconet. En dat gaat perfect!” Patisserie Hoeben werkt al geruime tijd met Exact, maar had behoefte aan meer dan alleen de standaard mogelijkheden die Exact biedt voor rapportage. “Met T-box kunnen wij deze rapporten eenvoudig genereren.” Patisserie Hoeben werkt al ruim 4 jaar naar volle tevredenheid met T-Box. “Elk bedrijf van onze grootte is gebaat bij creatief maatwerk. Wij zijn voor T-Box gegaan en hebben daar alleen maar voordelen van geplukt!”

Acconet Thema over Patisserie Hoeben vindt u hier.
Omega, gevestigd in Ittervoort, verzorgt het complete orderproces voor diverse klanten. Omega verwerkt elke dag 200 tot 250 orders die een gigantische hoeveelheid data bevatten en binnenkomen via XML-files. T-Box selecteert alle benodigde informatie voor de verwerking van die orders die vervolgens door de magazijnmedewerkers verzamelt en verzonden worden. T-Box zorgt ook voor terugmeldingen. Monica Schlösser: “Op die manier beheren wij de voorraad en krijgt de klant bericht over welke orders die dag verstuurd zijn. T-Box is enorm veelzijdig. Door de toepassing van T-Box kunnen wij aan vrijwel alle wensen van onze klanten tegemoetkomen. Dat is mede te danken aan de samenwerking met Acconet. Zij hebben aan een half woord genoeg. Ze denken mee en zijn erg betrokken. Op die manier blijven wij ons als bedrijf ook steeds verder ontwikkelen, dat is een prachtig perspectief voor de toekomst!”

Acconet Thema over Omega Direct Marketing Services vindt u hier.
Medifix, gevestigd in Udenhout is leverancier van producten ter ondersteuning van behandelaars in ziekenhuizen, zorginstellingen en zelfstandige praktijken. Peter Kleppe (Officemanager bij Medifix) geeft aan: “In het verleden werkte we met Exact voor Dos. Bij de zoektocht naar nieuwe software vonden directeur Thom van de Voort en ik het vooral belangrijk dat we bij de implementatie goed begeleidt zouden worden. Onze systeembeheerder adviseerde ons om contact op te nemen met Acconet. Dit bleek een gouden tip!” Na enkele presentaties koos Medifix voor Exact Globe en Exact Synergy Enterprise. “De begeleiding door Acconet was uitstekend. Zij hielden in de gaten welke stappen wanneer moesten worden ondernomen. Het voelde als een gedeelde verantwoordelijkheid en dat werkte bijzonder prettig. De implementatie was een intensieve klus, maar de winst die het oplevert is boven alle verwachtingen. Dat is niet alleen te danken aan de software van Exact, maar ook aan de betrokkenheid van Acconet.”

Acconet Thema over Medifix vindt u hier.
Wij bellen u graag even terug!
Geef hier uw naam en telefoonnummer,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
De Konferentie Nederlandse Religieuzen (Bureau KNR), is de koepelorganisatie van de Religieuze Instituten in Nederland. Bureau KNR behartigt de belangen van deze instituten en geeft beleidsadviezen. Daarnaast biedt Bureau KNR ondersteuning op onder andere juridisch, kerkrechtelijk, financieel-economisch, theologisch en visionair gebied zowel voor de gezamenlijke als de individuele instituten. Bovendien beheert het bureau twee fondsen voor de gezamenlijke religieuzen vanwaaruit projecten worden ondersteund.

Bureau KNR zocht een nieuw systeem voor de boekhouding en voor de fondsenafdeling. Via hun systeembeheerder kwam de organisatie in contact met Acconet. “Direct bij het eerste gesprek met Hans Meijer hadden we al een goed gevoel,” vertelt Erica Op ’t Hoog, secretaresse bij Bureau KNR. “Hij begreep precies wat wij wilden. Hij adviseerde ons om de projectadministratie van beide fondsen onder te brengen in Exact Synergy en de boekhouding in Exact Online. Inmiddels anderhalf jaar later zijn wij nog steeds erg blij met zijn advies. Exact Synergy geeft ons direct een helder inzicht in de status van binnengekomen aanvragen en de fondsen die wij gedurende het jaar beschikbaar hebben. Wat ik bovendien bijzonder prettig vind, is dat we bij Acconet één vaste contactpersoon hebben die je niet steeds opnieuw hoeft uit te leggen wat de bedoeling is.”

Na de implementatie in 2014 besloot Bureau KNR begin 2015 om het netwerk te vernieuwen. “Dat was een behoorlijke operatie, maar dankzij de goede samenwerking tussen onze systeembeheerder en Acconet is het project goed afgerond. Wij zijn helemaal tevreden over de samenwerking met Acconet. Je kan hen altijd bellen als je vragen hebt, en er wordt snel gereageerd”, aldus Erica.
Wijn Verlinden is een zelfstandig familiebedrijf en actief in wijn sinds 1885. Deze geïmporteerde wijnen worden landelijk aan horecabedrijven en wijnspeciaalzaken geleverd. De directeur Floris Verlinden is de vierde generatie van deze Bossche wijnkopersfamilie binnen het bedrijf.

Wijn Verlinden zocht een nieuw softwarepakket, omdat het huidige pakket niet meer bij de organisatie paste. Floris Verlinden vertelt: “We zochten naar een eenvoudig systeem waarmee we cijfers snel inzichtelijk kunnen maken. Daarnaast is het belangrijk dat het nieuwe pakket een accijnsmodule heeft, want dat is voor ons als wijnimporteur relevant. We hebben Exact naast een vergelijkbaar softwarepakket van een andere aanbieder gelegd. Uiteindelijk gaven de overzichtelijkheid en de goede prijs-kwaliteitverhouding van Exact de doorslag. Acconet maakte tevens voor ons de accijnsmodule op maat, want die zat er niet standaard bij."

Na een snelle implementatie, waar de klanten van Wijn Verlinden nauwelijks hinder van ondervonden hebben, draait het systeem volledig. “In onze branche is het belangrijk om op het juiste moment de juiste hoeveelheid wijnen in te kopen. Met Exact Globe heb ik snel de gegevens om de inkoop en de verkoop aan te sturen. Zo kunnen we onze klanten optimaal bedienen”, aldus Floris Verlinden. De samenwerking tussen Wijn Verlinden en Acconet is prettig verlopen. “De kennis en kunde van Acconet gaf ons direct een goed gevoel. Daarnaast werk ik met een vaste contactpersoon die ook nog makkelijk bereikbaar is.”
Aanvraag Proefabonnement
Geef hier uw naam en e-mail adres,
dan verwerken wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk.